ایمن سازی جرثقیل سقفی دماگ آلمان

در زمینه ایمن سازی، نباید هیچ شانسی برای رخداد یک حادثه باقی گذاشت. در سیستم جرثقیل ها، مدارات الکتریکی و تجهیزات ایمنی قابل قبولی را برای مجموعه و کارکنان فراهم می کند. علمیات ایمن سازی، علاوه بر افزایش این سطح از ایمنی از خطرات احتمالی دیگر نظیر خرابی تجهیزات، افتادن بار نیز جلوگیری می کند. تفاوتی ندارد که شما از تجهیزات کدام شرکت استفاده می کنید، گروه فنی مهندسی دماگ یدک توان آن را دارد تا برای جرثقیل های ساخت شرکت های مختلف خدمات ایمن سازی را ارایه دهد.

 

 

 

 

گروه فنی مهندسی دماگ یدک در قالب ارایه خدمات ایمن سازی، موارد زیر را برای صاحبان مشاغل تظمین می کند:

  • افزایش ایمنی شغلی
  • پیشگیری از بروز خرابی های احتمالی
  • پیشگیری از بروز حادثه و خرابی تجهیزات گران قیمت و حساس
  • کاهش زمان تعمیرات سرویس دهی
  • ارایه مستندات ایمن سازی